top of page

Support Group

Public·71 members

DU XUÂN VỀ ĐẤT THIÊNG YÊN TỬ NGẮM "ĐẠI LÃO MAI VÀNG"

Là loài hoa quý hiếm, đẹp mắt và phù hợp với khí hậu miền Bắc, mai vàng Yên Tử mang trong mình sự linh thiêng, gắn bó với vùng đất Phật. Mỗi khi xuân về, sắc vàng của những "đại lão mai" bùng nở như một món quà vàng rực rỡ dành cho vùng đất thiêng này.

Tháng 2 âm lịch hàng năm là mùa mai vàng Yên Tử nở rộ và kéo dài trong hơn một tháng. Từ những cành cây khẳng khiu, những chồi lá xanh mát mẻ, đến những bông hoa vàng rực rỡ vươn mình chào đón ánh nắng, gió và mưa xuân, tất cả tạo nên bức tranh thơ mộng, tươi sáng trên núi rừng của vùng đất thiêng này.

Theo truyền thống, cách đây hơn 700 năm, khi vị Phật Hoàng Trần…

4 days ago · joined the group.

Comprehensive Guide on Reading Football Betting Odds

For any avid football bettor, understanding how to read odds is crucial for enhancing your chances of winning. So, how can you accurately interpret football betting odds, especially if you're new to betting with wednesday football tips ?

Reputable Bookmakers

Before delving into odds, it's essential to choose a reliable bookmaker. Here are some trusted options:

  • M88: Offers up to 2,000,000 VNĐ sign-up bonus.

Mastering Baccarat: Strategies for Precise Calculation and Effective Betting


Baccarat, a classic card game synonymous with traditional casinos, has also become immensely popular among online bettors. Despite its seemingly simple gameplay, mastering Baccarat requires a solid understanding of card calculations to enhance betting strategies. In this article, we delve into the intricacies of Baccarat scoring, providing valuable insights for precise calculation and effective wagering, courtesy of bookmaker w88.

Understanding Baccarat:

Before delving into Baccarat scoring methods, it's essential to grasp the fundamentals of this captivating game. Baccarat is a renowned card game available both in traditional and online formats. It involves a showdown between the Player and the Banker, with the objective of achieving a higher score than the opponent. The highest possible total is 9, making it crucial for players to aim for this optimal score. When placing bets in Baccarat, players can choose between betting on the Player,…

Chủ vườn thu hút khách bằng dịch vụ chăm sóc cây mai sau Tết

Trong những ngày sau những ngày Tết, mọi người hối hả mang cây mai triệu đô của họ đến các chủ vườn để được chăm sóc sau Tết để họ có thể tiếp tục tận hưởng chúng vào năm sau. Mặc dù chi phí chăm sóc cây mai sau Tết khá cao, khách hàng vẫn kéo đến đông đúc từ sáng sớm đến tối.

Từ ngày 10 đến ngày 15 âm lịch, các chủ vườn tại thành phố Pleiku (Gia Lai) mở cửa để nhận cây mai để chăm sóc sau Tết. Sớm sớm, vườn của ông Lê Quang (phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku) đã rộn ràng với những người đang bận rộn cắt bỏ hoa từ các cây và cắt tỉa những cành cây mai được mang đến bởi khách hàng.

Ông Quang nói:…

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page